Home 9 Klant projecten

Klant projecten

Tank monitoring

2020 Tank monitoring

Waterniveau, brandstofniveau, waterstroom, draaiuren pomp, generator, hoofdstroom en locatie kunnen eenvoudig worden gemonitord en allerlei verschillende waarschuwingen kunnen worden gegenereerd.

Case: Elm Tanken

Elm tanken worden veel gebruikt door bedrijven en gemeenten bij calamiteiten en rampen.

De meeste klanten van Elm Tanken zijn gevestigd in de Scandinavische landen. Temperatuur en afstand zijn in deze landen een extra uitdaging.

2019 Salt/Sand spreaders

Zout- / zandstrooien is belangrijk voor de veiligheid tijdens het winterseizoen. Samenwerking tussen de verschillende beheerders van de openbare ruimte is cruciaal om de bevroren wegen onder controle te houden.

Het FMS 2020-portaal biedt een unieke combinatie van wagenparkbeheer, ritregistratie en machinemonitoring. Het systeem kan alle soorten noodzakelijke waarschuwingen genereren.

Case: Wierre

Betrouwbaar universeel systeem, auto type en strooier type onafhankelijk. Voor optimaal beheer, inzicht en samenwerking voor gemeentelijke diensten.

Salt/Sand spreaders
Recovery & Investigation

2017 Recovery & Investigation

Het Recovery portaal is een unieke combinatie van de laatste technologische ontwikkelingen en vele jaren van Recovery expertise. Deze unieke combinatie resulteerde in een 100% positieve recovery score.

Case: Sherlog

Om de internationale wereld van Politie, rechercheurs en recovery agenten goed van dienst te kunnen zijn, is Inter-Data gestart met de ontwikkeling van een nieuw Recovery portaal.

Het platform beschikt over de over specifieke functionaliteiten zoals Tele managing van track and trace devices en het kunnen verzamelen en analyseren van data van verschillende bronnen.

Voor de optimale samenwerking met andere partijen zijn de SaaS (Software as a Service) componenten ontwikkeld en opgebouwd aop basis van SOA (Service Oriented Architecture) en er is een ongelimiteerd schaalbaarheid gerealiseerd.

De praktische uitvoering voor de gebruikers zoals politie en rechercheurs en recovery agenten wordt verzorgd door RSC, Recovery Support Center Europe.

2015 World Machinery

Om een goede oplossing te vinden voor een wereld concern is erg moeilijk.
Onbeperkte schaalbaarheid en een goede beheerstructuur zijn hierbij zeer belanrijke sleutels voor succes.

Om een korte doorlooptijd van het ontwikkelingstraject te kunnen realiseren op een verantwoorde wijze is het gebruiken van speciale volledig managebare hardware devices onmisbaar.

De unieke SOA (Service Oriented Architecture) enterprise architectuur en het hoge nivo van het platform, de infrastructuur en de data centers van Inter-Data hebben geresulteerd in een stabiele duurzame schaalbare full service oplossing om verschillende soorten machines te kunnen monitoren over de gehele wereld.

Machine management

2013 World Machinery

Cloud computing is niet meer weg te denken. Maar wat eenvoudig lijkt is niet altijd even eenvoudig bij grote organisaties met een enterprise architectuur. Grote organisaties nemen geen risico’s en nemen daarom grote internationale bedrijven in de arm zoals Sogeti om de architectuur binnen hun bedrijf te kunnen beheren en beheersen. Het integreren van cloud oplossingen voor grote organisaties met een enterprise architectuur vraagt dan ook om specialisme van zeer hoog niveau. Standaard cloudoplossingen kunnen vaak niet aan de gestelde eisen voldoen.

Case: Karlstad

Het leveren van een Track & Trace systeem voor 70 voertuigen, bestaande uit bedrijfsbussen, vrachtauto’s, grasmaaiers, zand/zoutverspreiders, kolkenzuigers en veegmachines en 300 personenvoertuigen. Het zou zeer wenselijk zijn als het systeem gebruik zou maken van Karlstad Kommun’s eigen serverlocaties, servers, databases, kaartmateriaal en het centrale toegangscontrole systeem.

De systeemcomponenten dienen op basis van Service Oriented Architecture (SOA) te worden toegepast en voor elk onderdeel dient er een Service Level Agreement (SLA) opgesteld te worden. Het betrokken personeel van Karlstad Kommun dient opgeleid te worden en de continuïteit van de te leveren hardware, software en dienstverlening dient te worden geborgd.

Om deze case te kunnen invullen heeft Inter-Data contact gezocht met Sogeti en is Inter-Data, speciaal voor bedrijven met een enterprise architectuur, gestart met de ontwikkeling van een nieuw platform, opgebouwd uit componenten met een Service Oriented Architecture (SOA) als basis. Om de continuïteit te waarborgen is Inter-Data aangesloten bij Trica EEIG (European Economic Interest Group).

2012 Fenceless Farming

In 2012 heeft Inter-Data de keyfinder geïntroduceerd: een zeer klein Track & Trace systeem met zeer veel mogelijkheden.

In mei 2012 ontving Inter-Data van de universiteit, UMB, Department of Mathematical Sciences and Technology, Ås, Noorwegen de volgende case:

Case: Kunnen wij de keyfinder gebruiken voor het monitoren van schapen in de bergen van Noorwegen?

Het systeem beschikt over een zeer gevoelige GPS en een betrouwbare GSM, de standby-tijd is afhankelijk van de toepassing kan met de standaardaccu een standby-tijd van enkele maanden worden gerealiseerd.

Door het beschikbaar stellen van uitgebreide handleidingen, programmeerkabels en de juiste configuratietools kon de universiteit in eigen beheer zelf een platform ontwikkelen en de data in eigen beheer verwerken.

2013 API Application Programming Interface

Regelmatig wordt de vraag gesteld of inter-Data te koppelen is met andere softwarepakketten. Om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven heeft het Inter-Data systeem sinds 2010 een API (application programming interface). Door gebruik te maken van deze API kan elke gewenst programma op een eenvoudige wijze met het Inter-Data systeem communiceren.

Case: Productiviteitsmanagement

In 2011 werd door het software bedrijf 2G uit Uddel, gespecialiseerd in webbased maatwerkoplossingen de volgende case voorgelegd:
Een gezamenlijke klant wil de uren- en kilometerverantwoording van Inter-Data integreren om haar projecten beter te beheersen en de projectadministratie te optimaliseren. Ook willen de adviseurs bij klantcontact snel inzicht hebben in de samenhang tussen relaties, projecten en objecten.

Door gebruik te maken van de Inter-Data API kon 2G de gewenste informatie automatisch doorzetten naar het 2G projectadministratiepakket. Het bedrijf kon daardoor op een eenvoudige manier per project kosten en uren registreren. De applicatie levert tot op heden waardevolle informatie op voor projectmanagement en relatiebeheer en is op een eenvoudige manier op elke gewenste locatie toegankelijk. Omdat het gehele pakket een cloud oplossing is kon een nevenvestiging van het bedrijf snel worden gerealiseerd.

2009 Drijvende machines

Het lokaliseren en het generen van ritinformatie van rijdende objecten met GPS technologie is voor ons al jarenlang bekend terrein. Hoe vreemd het ook klinkt maar het lokaliseren en genereren van correcte informatie van zeer langzaam verplaatsende objecten vraagt om nieuwe kennis. Inter-Data is daarom in 2009 naar aanleiding van een nieuwe case gestart met de ontwikkeling van en het onderzoek naar zeer langzaam verplaatsende objecten.

Case: Het lokaliseren en monitoren van baggermachines voor het verwijderen van baggerspecie en slib uit waterpartijen

Uitvoering: In nauwe samenwerking met de lokale Inter-Data dealer is deze case uitgevoerd. De baggermachines zijn voorzien van Inter-Data manager systemen met een aangepaste GPS en softwareconfiguratie. Tevens zijn er extra filteringstechnieken in de dataverwerking aangebracht.

2008 Geheime pakketten

In 2006 startte Inter-Data met ontwikkeling en onderzoek van “Secret Products”. De vraag naar kleine systemen zonder voeding met een lange standby-tijd en hoogwaardige satellietontvangst nam toe.

Case: Geheime pakketten die met gewone pakketverzendingen in de bestaande distributiestructuur eenvoudig mee verzonden kunnen worden.

In de periode 2007-2008 is deze case is uitgevoerd in samenwerking met UPS EMEA Security Technology Group in Venlo. Door het toepassen van powermanagement technologie, speciale finetuning van de hardware componenten en speciale filteringtechnieken in de software zijn er door Inter-Data resultaten gerealiseerd die boven verwachting waren. Meer inhoudelijke informatie kan over dit project in verband met geheimhoudingsverplichting niet worden gegeven.

2007 Monitoring van generatoren

De complexiteit van generatoren monitoren is vaak de combinatie van het hoge voltage, spanningspieken, aardlussen en trillingen.

Met jaren van praktijkervaring op het gebied van meet en regeltechniek voor de industrie is Inter-Data gestart met de ontwikkeling van een speciaal hiervoor gestabiliseerde hardware en een flexibel stabiel machine management platform.

Diefstal, stilstand, machine fouten, brandstof niveaus en nog veel meer relevante informatie worden automatisch gedetecteerd. De Alert service verzend direct de juiste waarschuwing naar de juiste persoon Alle relevante informatie voor de planning of productie zijn direct overal waar nodig beschikbaar in de door de klant gewenste rapport vormen en grafieken. De optie voor het detecteren van het knippen en stelen van elektriciteitskabels is in ditzelfde systeem geïmplementeerd.

Door gebruik te maken van de nieuwst cloud technologieën konden nieuwe wensen van de klanten dagelijks worden toegevoegd aan dit stabiele en duurzame systeem.

Case: Continuïteitsborging van straatverlichting

De klant bied aan zijn afnemers een volledig concept aan van tijdelijke straatverlichting om bij wegwerkzaamheden een veilige werkomgeving te kunnen creëren. De belangrijkste punten van de klant voor de aanschaf van dit systeem is het verlagen van de operationele kosten en het zijn afnemers kunnen afgeven van een borging van het volledig functioneren van de verlichtingsinstallatie.

2006 Projectmanagement

Inter-Data introduceerde in 2006 een nieuwe oplossing : de Inter-Dataterminal: een eenvoudig vrij te programmeren unit met display en toetsenbord.

Case: Het automatisch vastleggen van uitgevoerde projecten: locatie, tijd, projectnummer, verbruikte artikelen, toelichting en uitvoerder, bestemd voor alle servicemedewerkers.

Het systeem moet gekoppeld worden aan het bestaande ritregistratiesysteem. De statussen en locaties van alle servicevoertuigen moeten centraal worden weergeven op een groot scherm ten behoeve van de planning. Er moet zowel centraal als decentraal, werkplek onafhankelijk gewerkt kunnen worden met het systeem. Overzichten moeten eenvoudig kunnen worden geïmporteerd in de bestaande projectmanagementadministratie. Eventuele aanpassingen in de menustructuur van de Inter-Dataterminal moeten worden uitgevoerd zonder dat het voertuig moet worden aangeboden bij een servicewerkplaats of dat een servicemonteur ter plekke moet zijn om dit uit te voeren.

Uitgevoerde oplossing:
Door gebruik te maken van de Inter-Dataterminal en deze te combineren met het ritregistratiesysteem kon veel informatie automatisch worden gegenereerd. Voor de overgebleven vragen, projectnummer, verbruikte artikelen, toelichting en uitvoerder is een klantspecifieke menustructuur gemaakt en op de dataterminal geïnstalleerd. Aanpassingen van de menustructuur van de Inter-Dataterminal konden door integratie van het ritregistratiesysteem als OTA (Over the Air) worden uitgevoerd en hoefde er geen monteur meer ter plaatse te komen voor deze aanpassingen. Voor het goed kunnen importeren van de verzamelde data in de bestaande projectmanagementadministratie van de woningbouwstichting is een klantspecifieke CSV-file samengesteld.

2005 Werkuren verantwoording

Tijdens introductie van het Inter-Data ritregistratiesysteem op de AutoRai in 2005, kwam Inter-Data in contact met een groot afbouwbedrijf uit Lemelerveld. De volgende case werd aangeboden:

Case: kosten verlaging met continuïteitsborging

De huidige inbouwkosten moeten worden gereduceerd, er moet decentraal gewerkt kunnen worden, de excel output moet op de wens van de klant aangeboden kunnen worden zodat hij eenvoudig intern verwerkt kan worden voor de salarisadministratie en de leverancier moet de continuïteit van zijn dienstlevering kunnen borgen.

De uitvoering:
De oplossing voor inbouwtijdreductie werd gevonden door intelligenter te kijken naar de voertuigboordspanning en de GPS antenne te fine tunen. Hiermee werd een absolute vereenvoudiging van de voertuiginstallatie behaald en werd de inbouwtijd met 75 % gereduceerd. Door gebruik te maken van de Inter-Data SAAS cloud oplossing konden, zonder dat bij de klant op locatie de software aangepast hoefde te worden, specifieke wensen en maatwerkoplossingen eenvoudig worden gerealiseerd. Door de flexibele schaalbaarheid van het Inter-Data systeem kon zonder enkel probleem het gehele wagenpark op zeer korte termijn worden voorzien van nieuwe Inter-Data fleetmanagement systemen. De continuïteitswaarborging kon worden gegarandeerd door het Inter-Data samenwerkingsverband. Bij het eventueel noodgedwongen moeten stoppen van de activiteiten van Inter-Data, bij voorbeeld door faillissement, wordt de dienstlevering automatisch voortgezet door het continuïteitswaarborgings- samenwerkingsverband en worden rechten, mede ondersteund door ESCROW overeenkomsten, automatisch aan de juiste partij overgedragen. Dit samenwerkingsverband is een Europees samenwerkingsverband, speciaal voor het kunnen waarborgen van continuïteit van SAAS cloud oplossingen.

2004 Traffic Information System

In 2004 is Inter-Data gestart als OEM leverancier voor de Quickgroup, bestaande uit Silca traffic systems Europe, producent van mobiele verkeersinformatiesystemen, Allmand Europe, specialist in mobiele verlichtingsapparatuur en Quickstra, een gespecialiseerde serviceorganisatie voor alles op het gebied van meeneemheftrucks.

Case: Private label

De vraag van de klant was,kunnen jullie voor ons onder private label een track & trace systeem ontwikkelen?

Wij willen naast het kunnen bepalen waar het werkmaterieel zich bevindt, ook accuspanning monitoren, draaiuren registreren, laad- en ontlaadgrafieken van de accu’s kunnen weergeven, op afstand aggregaten kunnen starten en stoppen, storingen melden, sabotage kunnen melden, het GSM GPRS modem kunnen gebruiken als M2M datamodem en via het GSM netwerk kunnen communiceren met de interne computers van de tekstkarren.

Uitvoering:
Door het combineren van kennis en ervaring zowel op het gebied van track & trace, M2M oplossingen als wel GSM datacommunicatie, kon de Quicktrace in korte tijd worden ontwikkeld. Deze nieuwe ontwikkeling werd in 2005 tijdens de Intertraffic, de vakbeurs voor de verkeers- en transportindustrie, en infrastructuur, door Silca aan haar klanten, zoals Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen en infrabedrijven, gepresenteerd. Deze ontwikkeling verschafte zeer veel inzicht in het toepassen van zonnepanelen, windgeneratoren, en accubeheer. Er werden grote kostenbesparingen gerealiseerd door het online monitoren en aansturen. Veel ritten naar het werkmaterieel voor service, onderhoud en aanpassingen van teksten zijn met de Quicktrace overbodig geworden. De levensduur van de accu werd aanzienlijk verhoogd en de betrouwbaarheid en continuïteit van de Silca verkeersinformatiesystemen kon met de Quicktrace worden geborgd.

2003 Fleetmanagement via Internet

In 1985 zette Jan van Bremen zijn eerste stappen binnen de deuren van ICS Industrial Control Systems en vervulde daar zijn functie als technisch medewerker op de afdeling Research & Development Car Black-box systemen en was Jan Bonnemaijers daar werkzaam als Salesmanager.

Vanuit de vraag, hoe kunnen we voor de klant de kosten reduceren, besloten Jan van Bremen en Jan Bonnemaijers in 2003 om samen te gaan werken en te starten met de ontwikkeling van een revolutionair concept. Inter-Data ritregistratie systeem op basis van SAAS (Software As A Service) cloud oplossing.

In 2003 was al snel de eerste case gevonden.

Case: Integratie van bestaand systeem in nieuw systeem

Van Noordenne groep, een van de grootste onafhankelijke bedrijven binnen de glasbranche, met een eigen wagenpark bestaande uit diverse servicebussen en vrachtauto’s, wilde locatie-onafhankelijk kunnen werken en geen dure software meer kopen.

De bestaande Datatrak voertuig communicatiesystemen moesten tevens geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe systeem.

Door de nieuwe Inter-Data ritregistratie SAAS cloud oplossing te integreren met hun bestaande Datatrak systeem kon het bedrijf eenvoudig en zeer kosteneffectief gebruik maken van de nieuwste technologieën. Door 2 jaar later over te stappen van het Datatrak communicatiesysteem naar het Inter-Data GSM-GPS communicatiesysteem werden de vaste kosten nogmaals met 25 % gereduceerd.

2003 PDA met Navigatie

Begin 2000 kwam de PDA (personal digital assistant) in de markt en startte Inter-Data, toen nog onder de naam HEBRE Projecten met de ontwikkeling van eigen software gecombineerd met integratie van bestaande software componenten. De eerste applicatie ontwikkeld door Inter-Data was Knop. Met deze applicatie kon de PDA op een eenvoudige manier in de auto worden gebruikt als navigatiesysteem.

Case: Achteruit rij camera op PDA scherm

Het gehele wagenpark (25 bakwagens met aanhangwagens) werd voorzien van een camerasysteem gekoppeld aan de PDA in combinatie met navigatie en adressenboek.

Naast het navigatiegedeelte en het adressenboek, heeft Inter-Data voor deze toepassing een cradle ontwikkeld voor in het voertuig, waarin de PDA geplaatst kon worden, waarop direct de analoge camera’s van Orlaco aangesloten konden worden.

Met deze toepassing was de speelgoed gigant Bart Smit op dat moment zijn tijd ver vooruit en werden de kosten voor navigatie gecombineerd met een camerasysteem met meer dan 50 % gereduceerd.

Inter-Data Europe B.V.
Sales & Service:
Wanraaij 4
6673 DN Andelst

+31(0)345-522333
Ma-Vr 9.00-17.00
[email protected]

KvK/Org.nr: 11056216
BTW/VAT. reg.nr: NL812323129B01
VAT nr:(VIES EU): 812323129B01
RSIN: 812323129
EORI: NL812323129

Inter-Data Security B.V.
KvK/Org.nr: 73158569
BTW nr: NL859378998B01
VAT nr:(VIES EU): 859378998B01
RSIN: 859378998
EORI: NL859378998

 

Inter-Data Sweden

Development & Administration:
Flygplatsvägen 11
68393 Råda

Investigation & Recovery Service
Stellingweg 2
NL-7255 NM Hengelo-GLD

Postbus 201 NL-7020 AC Zelhem

+49 (0) 173 311 1641
+31 (0)6 150 301 63
POB:1643
[email protected]

24/7 Recovery Support
NL +31 30 30 40 020
DE +49 95 253 91 00 1024

OP AL ONZE LEVERINGEN EN DIENSTEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ICT WAARBORG VAN TOEPASSING. ZE BEVATTEN SPELREGELS VOOR LEVERANCIERS EN OPDRACHTGEVERS BIJ DE LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN ICT.

ONZE PRIVACY VERKLARING (AVG/GDPR)

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

INTER-DATA © 2021
Made by: CreativePack